Zásady práce s vašimi údaji

Vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali při návštěvě našeho webu, a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Níže naleznete informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak jsou chráněny.


Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Pro účely poskytování našich služeb, marketingu a analýzy návštěvnosti webu shromažďujeme následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení - pro identifikaci v rámci komunikace.

  • Adresa a IČO - pro účely fakturace a realizace zakázek.

  • Kontaktní e-mail a telefonní číslo - pro komunikaci ohledně našich služeb.

  • Data shromážděná pomocí Google Analytics a Facebook Pixel - pro analýzu chování na našem webu a cílení marketingových kampaní. Tyto údaje nám umožňují lépe pochopit vaše potřeby a zlepšit naše služby.


Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje shromažďujeme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny. Údaje sbírané pro newsletter uchováváme, dokud se uživatel neodhlásí z odběru. Informace pro fakturační účely jsou uchovávány v souladu s platnými zákony.


Na co máte právo?

  • Získat přístup k vašim osobním údajům, které u nás máme.

  • Požadovat opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných údajů.

  • Požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud neexistuje zákonný důvod pro jejich další zpracování.

  • Odvolat souhlas s odběrem našeho newsletteru kdykoliv.


Jak chráníme vaše údaje

Váš soukromí je pro nás prioritou. Zabezpečení vašich údajů zajišťují platformy, jako je Google, Facebook a ConvertKit, které používáme k provozu našeho webu. Tyto platformy jsou v souladu s mezinárodními standardy ochrany údajů.


Sdílení údajů s třetími stranami

Vaše údaje nesdílíme s žádnými třetími stranami kromě případů, kdy to vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí.