Obchodní podmínky

1. Úvod

Vítejte na našem webu! Děkujeme, že máte zájem o naše webináře a online školení. Níže uvedené obchodní podmínky vysvětlují, co můžete očekávat od nás a jaké máme požadavky na vás, naše klienty. Přečtěte si je prosím pečlivě, abyste rozuměli pravidlům, která řídí náš vztah.


2. Registrace a Objednávka
  • Registrace: Pro zúčastnění se našich webinářů a online školení je nutné se předem zaregistrovat. To můžete udělat přímo na našem webu, kde vyplníte potřebné údaje.

  • Potvrzení registrace a fakturace: Jakmile se zaregistrujete, pošleme vám potvrzení spolu s fakturou, která obsahuje všechny potřebné informace k platbě.

  • Metoda platby: Přijímáme platby pouze bankovním převodem. Údaje pro platbu najdete na faktuře.

  • Podmínka přístupu: Přístup k webináři nebo školení vám poskytneme až po obdržení platby v plné výši.


3. Ceny a Platby
  • Informace o cenách: Ceny za jednotlivé webináře a školení jsou jasně uvedeny na našem webu. Všechny ceny jsou konečné, neúčtujeme žádné skryté poplatky.

  • Splatnost: Platbu je potřeba uskutečnit do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Nezapomeňte, že bez včasné platby není možný přístup k webináři.


4. Storno podmínky
  • Zrušení bez poplatku: Pokud se rozhodnete zrušit svou registraci více než 14 dní před plánovaným termínem webináře nebo školení, vrátíme vám 100% uhrazené částky.

  • Zrušení s poplatkem: Pokud zrušíte méně než 14 dní před konáním, storno poplatek činí 100% z ceny, což znamená, že vám nebude vrácena žádná částka.


5. Závěrečná ustanovení
  • Změny podmínek: Tyto obchodní podmínky můžeme kdykoliv aktualizovat. Všechny změny vstoupí v platnost ihned po jejich zveřejnění na našem webu. Doporučujeme vám proto, abyste obchodní podmínky pravidelně kontrolovali.

  • Platnost podmínek: Tyto podmínky jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na našem webu a aplikují se na všechny transakce provedené po tomto datu.

Platné od 1. 5. 2024