téma

Co je to explanatory video a kolik stojí?

Explanatory znamená vysvětlující. Jde o formu animovaných videí, která mají za úkol objasnit,
upřesnit nebo vysvětlit téma. Vydává se například při představení nové služby nebo nového produktu,
aby uživatelé snáze pochopili, jak je používat.